Stichting CultuurLocaal ontvangt en bedient elke week vele leerlingen en orkestleden. Wij stellen daarbij alles in het werk om de les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Het kan gebeuren dat er toch iets niet goed gaat. Heeft u een klacht? Meld het ons. Wij doen ons uiterste best elke klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij ook onze dienstverlening. Hieronder vindt u meer informatie over onze klachtenregeling. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over ongewenst gedrag.

Algemene klachten

Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de organisatie, cursussen, docenten en faciliteiten. Het is goed om deze klachten eerst aan te kaarten bij de persoon die het betreft. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen met ons online klachtenformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen). We doen er alles aan om er vervolgens samen uit te komen.

Klachten over ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. CultuurLocaal heeft een vertrouwenspersoon voor opvang bij ongewenst gedrag. Deze is te benaderen door iedereen die op onze locaties komt of die van de onze diensten gebruik maakt. De vertrouwenspersoon, Mariët Kaasschieter, is bereikbaar per telefoon op 0186-442089 en per mail via info@studio4praktijkvoorcoaching.nl